TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Büyükdere Caddesi   Ercan Han  No:121  A Blok  Kat:6   Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 212 511 40 40 (4 hat)                      Faks: 0 212 519 49 01

  • Türk  Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   İstanbul  Ticaret  Sicili  Müdürlüğü’nde  13 Nisan 2017 tarihinde tescil  ve 19 Nisan 2017 tarih, 9309 sayılı ve düzeltme  ek ilan 21 Nisan 2017 tarih, 9311  sayılı   Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 28 MART 2017 SALI GÜNÜ SAAT 14.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI;

 

                                                                                                     Güncellenme Tarihi : 24.04.2017