TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Büyükdere Caddesi   Ercan Han  No:121  A Blok  Kat:6   Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 212 511 40 40 (4 hat)                      Faks: 0 212 519 49 01

  • Türk  Ticaret  Bankası A.Ş.’nin 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında alınan  kararlar ve Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen  Yönetim  Kurulu  Üyelerinin görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   İstanbul  Ticaret  Sicili  Müdürlüğü’nde  15 Nisan 2016 tarihinde tescil  ve 21 Nisan 2016 tarih, 9059 sayılı ve düzeltme  ek ilan 27.04.2016 tarih  9063  sayılı   Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 29 MART 2016 SALI GÜNÜ SAAT 14.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI;

 

                                                                                                     Güncellenme Tarihi : 02.05.2016